De psychologen van de Helper behandelen uitlopende problematiek bij kinderen en volwassenen. Diagnoses waarvoor u kunt verwijzen:

 • Depressieve stoornissen
 • Angststoornissen
 • Posttraumatische stress-stoornissen
 • Dwangstoornissen
 • Gecompliceerde rouwverwerking
 • Somatische symptoomstoornissen
 • Persoonlijkheidsproblematiek
 • Hechtingsproblematiek (ook bij volwassenen)
 • Ontwikkelingsstoornissen (ASS, ADHD, Hechtingsstoornis)
 • Gedragsproblemen
 • Opvoedingsproblemen