Skip to content
Psychologenpraktijk

Psychologenpraktijk

We zijn een groep gemotiveerde professionals met hart voor ons werk en uw welbevinden. We zetten ons graag in met kennis en kunde om te werken aan uw herstel of het herstel van uw kind.

Lees verder...

Psychologenpraktijk

We doen wat nodig is en meer om tot een goed resultaat te komen. We handelen daarbij conform professionele richtlijnen van de beroepsgroep. We bieden verschillende vormen van onderzoek en methoden van behandeling.

Lees verder...

Psychologenpraktijk

We helpen bij psychische en psychiatrische problemen, gedragsproblemen en ontwikkelingsstoornissen van kinderen en volwassenen, ook wanneer dit gerelateerd is aan uw persoonlijkheid.

Lees verder...

Psychologenpraktijk

Aanmelden is mogelijk na verwijzing van uw huisarts, medisch specialist dan wel bedrijfsarts of (bij kinderen en jongeren) van de kinderarts, jeugdarts of een gemachtigde medewerker van de gemeente waar u woont. U kunt zich telefonisch aanmelden via 0546-825933.

Lees verder...

Welkom bij De Helper

Psychologenpraktijk

Praktijk de Helper biedt onderzoek en behandeling van psychologische problemen en gedragsproblemen bij kinderen én volwassenen, in goede samenwerking met de huisartsen en andere zorginstanties in de regio.

Afhankelijk van de ernst en geschiedenis van de klacht kan er sprake zijn van een kortdurende behandeling binnen de Generalistische Basis GGZ, of van een procesgerichte psychotherapie binnen de Gespecialiseerde GGZ.

U bent doorverwezen?

U kent ons al of bent u door uw huisarts doorverwezen en wilt u zich aanmelden? Klik dan rechts en neem contact met ons op zodat we uw aanmelding kunnen overleggen.

Aangesloten Beroepsverenigingen

Vereniging Eye Movement Desensitization and Reprocessing
Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten
Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie
Vereniging Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie
vgctVereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën
vkjpVereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie
nckNetwerk Christen Kinder Therapeuten
nipNederlands Instituut voor Psychologen
Vereniging voor Korte Dynamische Psychotherapie
Scroll To Top