Welkom bij De Helper

GGZ-praktijk

Praktijk de Helper biedt onderzoek en behandeling van psychologische problemen en gedragsproblemen bij kinderen én volwassenen, in goede samenwerking met de huisartsen en andere zorginstanties in de regio.

Afhankelijk van de ernst en geschiedenis van de klacht kan er sprake zijn van een kortdurende behandeling binnen de Generalistische Basis GGZ, of van een procesgerichte psychotherapie binnen de Gespecialiseerde GGZ.

U bent doorverwezen?

U kent ons al of bent u door uw huisarts doorverwezen en wilt u zich aanmelden? Klik dan rechts en neem contact met ons op zodat we uw aanmelding kunnen overleggen.

Aangesloten Beroepsverenigingen

Vereniging Eye Movement Desensitization and Reprocessing
Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten
Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie
Vereniging Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie
vgctVereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën
vkjpVereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie
nckNetwerk Christen Kinder Therapeuten
nipNederlands Instituut voor Psychologen
Vereniging voor Korte Dynamische Psychotherapie