Problematiek

Veelal is het zo dat de problemen waar u onder lijdt gerelateerd zijn aan wat u doet, denkt of voelt en dat dit kan voortkomen uit dingen die gebeuren of gebeurd zijn, wat de ander doet of deed en/of hoe u bent als persoon.

Dit kan zich in de kindertijd manifesteren als:

 • Gedragsproblemen zoals slecht luisteren, druk zijn, boosheid, driftig of opstandig en dwingend gedrag.
 • Angsten: faalangst, bang om alleen te zijn, bang om afscheid te nemen, angst voor specifieke dingen zoals honden, spinnen of het donker .
 • Problemen met jezelf: moeite hebben jezelf te uiten, in de knoop zitten met jezelf, een negatief zelfbeeld of te weinig zelfvertrouwen hebben.
 • Eetproblemen: te veel of te weinig eten, of heel selectief zijn met eten (niets lusten).
 • Somberheid en depressieve klachten: nergens zin in hebben, veel piekeren en negatief denken.
 • Verwerkingsproblemen met betrekking tot een traumatische gebeurtenis: ziekte, ongeluk, overlijden of echtscheiding.
 • Dwanghandelingen en dwanggedachten.
 • Aandachtsproblemen: moeite met concentreren, plannen en ordenen.
 • Problemen in het contact met anderen: verlegen, onzeker, gepest worden, pesten, moeilijkheden in het spelen en omgaan met broertjes, zusjes of leeftijdgenoten, moeilijk vrienden kunnen maken.
 • Gezinsproblemen: opvoedingsproblemen, ruzies, scheiding, samengestelde gezinnen.
 • Schoolproblemen: faalangst, schoolfobie of schoolweigering, beneden of boven presteren, moeilijk stil kunnen zitten.
 • Slaapproblemen: moeite met inslapen, doorslapen, erg vaak uit bed komen, nachtmerries, moeite met (alleen) slapen in eigen bed en zonder medische oorzaak.
 • Lichamelijke klachten: buikpijn of hoofdpijn zonder duidelijk aanwijsbare medische oorzaak.
 • Problemen met zindelijkheid zonder medische oorzaak.

Voor deze dingen kunnen wij een behandeling bieden. Op de website van Thuisarts.nl kunt u zich informeren over psychische klachten bij kinderen.

Vertalen we bovenstaande in diagnoses dan kunt u denken aan het volgende:

 • Stemmingsproblemen
 • Gegeneraliseerde angst
 • Sociale angst
 • Paniekstoornis
 • Faalangst
 • Scheidingsangst
 • Schoolweigering
 • Selectief mutisme
 • Posttraumatische stress-stoornis
 • Gedragsproblemen
 • Buikpijnklachten
 • Hoofdpijnklachten
 • Autisme
 • Adhd
 • Hechtingsproblemen
 • Problemen na scheiding
 • Opvoedingsproblemen
 • Verwerking na overlijden

Dit kan zich op volwassenleeftijd manifesteren als:

 • Depressie en andere stemmingsproblemen zoals somberheid, lusteloosheid, veel piekeren en negatief denken.
 • Angst en paniek, fobieën, sociale angst en straatvrees.
 • Onverwerkte trauma’s en rouw door ziekte, ongeluk, misbruik, geweld of overlijden.
 • Dwanggedachten en dwanghandelingen.
 • Persoonlijkheidsproblematiek en/of -stoornissen: moeite hebben jezelf te uiten, identiteitsproblematiek, een negatief beeld van jezelf of de wereld.
 • Hechtingsproblemen: moeite met intimiteit, bindingsangst en/of verlatingsangst.

Voor deze dingen kunnen wij een behandeling bieden. Vertalen we bovenstaande in diagnoses dan kunt u denken aan het volgende:

 • Depressieve stoornis
 • Sociale angststoornis
 • Gegeneraliseerde angststoornis
 • Paniekstoornis
 • Specifieke fobie
 • Posttraumatische stress-stoornis
 • Dwangstoornis
 • Gecompliceerde rouwverwerking
 • Somatische symptoomstoornis
 • Hypochondrie
 • Persoonlijkheidsproblematiek
 • Hechtingsproblematiek

Waar we u niet bij kunnen helpen

U komt bij ons niet in aanmerking voor behandeling wanneer:

 • er sprake is van ernstige verslavingsproblematiek, anorexia nervosa, boulimie of bipolaire stoornis;
 • er sprake is van ernstige persoonlijkheidsstoornissen, psychiatrische stoornissen in engere zin en andere problemen waarbij psychotherapie ontoereikend is vanwege de aard van de stoornis;
 • er naast psychotherapie ook acute crisisinterventie nodig kan zijn.

In bovenstaande gevallen kunt u het beste met uw huisarts bespreken welke vorm van hulp voor u het meest geschikt is.

Contact met de Helper

Kolthofsingel 52
7602 EP Almelo
0546 825 933

contact@dehelper.nl

Klik hier voor onze overige contactgegevens.

Veelgestelde vragen

Algemeen

Eerste gesprek

Echtscheidingsperikelen