Wie we zijn

De Helper is een praktijk voor onderzoek en behandeling binnen de Jeugdzorg, Basis GGZ Volwassenzorg en Gespecialiseerde GGZ Volwassenzorg. De medewerkers van de Helper zijn universitair opgeleide psychologen of orthopedagogen met verdere specialisaties. De praktijk heeft een Christelijke identiteit.

DeHelper001-680x1024

Eddie van der Laan

Eddie is sinds 1992 werkzaam in de gezondheidszorg. Na afronding van zijn doctoraal klinische psychologie aan de universiteit, heeft hij de postdoctorale opleiding gedaan tot klinisch psycholoog en psychotherapeut bij het Medisch Spectrum Twente in Enschede. Als psychotherapeut is hij opgeleid in de Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP), Cliëntgerichte psychotherapie en Gedragstherapie. Daarbij is zijn focus vanaf het begin naast de volwassenen ook op de kinderen geweest.

LVVP-logo-Cerno

Klinisch psycholoog (BIG 99049907625),
Psychotherapeut (BIG 09049907616),
GZ Psycholoog (BIG 99049907625),
ISTDP therapeut
Persoonlijke AGBcode: 94002129.
Lid van de LVVP en het NIP
Gecertificeerd door de LVVP

DeHelper020-680x1024

Nicoline Bras

Nicoline is GZ psycholoog en lid van de Vereniging Gedrags- en Cognitieve therapieën. Zij is opgeleid in EMDR, Cognitieve gedragstherapie en is bekend met de principes van Schematherapie. Nicoline werkt sinds 1998 als psycholoog in de geestelijke gezondheidszorg en staat geregistreerd in het BIG-register. Nicoline doet haar werk vanuit een christelijke levensovertuiging en heeft onderstaande registraties.

Nicoline is op woensdag en vrijdag op de praktijk aanwezig.

GZ psycholoog (BIG 09061702525),
Psycholoog NIP (21191),
Persoonlijke AGBcode: 94002988.
Lid van het NIP

Noshik Margosyan

Noshik Margosyan

Noshik is GZ psycholoog. Van 2010 tot 2018 heeft ze gewerkt bij GGNet met kinderen, jeugd en jong volwassenen. In 2018 is Noshik bij Dimence komen werken en heeft ze onder andere gewerkt bij het team Ontwikkelingsstoornissen en bij de Jeugd GGZ te Vroomshoop ten behoeve van diagnostiek en behandeling van kinderen en jeugd in de Gespecialiseerde GGZ. Noshik is ook opgeleid in EMDR en werkt met Cognitieve gedragstherapie. Noshik doet haar werk vanuit een christelijke levensovertuiging en heeft onderstaande registraties.

Noshik is op maandag en donderdag op de praktijk aanwezig. Noshik is als bedrijfshulpverlener (BHV) gecertificeerd.

GZ Psycholoog (BIG 19923865825),
Psycholoog NIP (235162)
Persoonlijke AGBcode: 94104141
Lid van het NIP

Robert Ploeger

Robert Ploeger

In 2001 heeft Robert zijn opleiding tot Psychiater afgerond bij de GGZ Drenthe. In dat zelfde jaar is hij gestart als Psychiater bij de Ziekenhuisgroep Twente (ZGT). Inmiddels is hij daar 20 jaar werkzaam. Daarbij is Robert ook opgeleid als Cognitief gedragstherapeut en Specialistisch Groepstherapeut-NVGP. Door de jaren heen is er altijd een prettige samenwerking geweest tussen Robert en de Helper. Vanaf 1 juni 2021 is deze samenwerking versterkt en heeft Robert zich als directe collega en consulent aan onze praktijk verbonden. Dit betekent dat u alleen door hem gezien kan worden wanneer u in behandeling bent bij de psycholoog. Zijn bijdrage ondersteunt dan de psychologische behandeling. Robert heeft onderstaande registraties.

Psychiater (BIG 59042410001),
Persoonlijke AGBcode: 03069085

Lisa Goossen website

Lisa Goossen

Lisa is Psycholoog NIP en in opleiding tot GZ psycholoog V&O. Dit betreft een gedeelde opleidingsplaats bij de Helper in samenwerking met Zorgaccent. Lisa heeft gestudeerd in Leiden, heeft ervaring met onderzoek en behandeling van Volwassenen en Ouderen binnen de psychogeriatrie en geriatrische revalidatie. Lisa heeft onderstaande registraties.

Lisa is op dinsdag en woensdag op de praktijk aanwezig.

Psycholoog NIP: 230418
Persoonlijke AGBcode: 94112265

Foto maartje

Maartje Bussink

Maartje is Psycholoog en in opleiding tot GZ-psycholoog Kind & Jeugd. Dit betreft een gedeelde opleidingsplaats bij De Helper in samenwerking met Karakter Enschede. Maartje heeft gestudeerd in Nijmegen en Utrecht. Ze heeft ervaring met onderzoek en behandeling van kinderen en jongeren met een Autisme Spectrum Stoornis, ADHD en angst- en stemmingsproblematiek. Daarnaast is ze geschoold in het geven van Cognitieve Gedragstherapie. Maartje heeft onderstaande registraties.

Maartje is op maandag en donderdag in de praktijk aanwezig.

Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ-130004472)
Persoonlijke AGB code: 94111882

Naomi Oosterhuis

Naomi Oosterhuis

Naomi is opgeleid tot psychomotorisch therapeut. Vanaf 2003 heeft zij veel met kinderen en jongeren gewerkt in diverse werkvelden, zowel in Centraal-Azië als in Nederland. In 2021 heeft zij ter verdieping en aanvulling de opleiding psychomotorische kindertherapie afgerond. Naast haar eigen praktijk PMT de Rots voor psychomotorische (kinder)therapie in Wierden werkt zij één dag in de week bij De Helper. Naomi doet haar werk vanuit een christelijke levensovertuiging en heeft onderstaande registraties.

Naomi heeft ook praktijk in Wierden en ontvangt daar ook de kinderen die bij ons in behandeling zijn.

Lid van de NVPMT en de FVB
Register Vaktherapie (110025)
Persoonlijke AGB-code: 90106787

BerdienValkfotografie-37

Elise Klinkien

Elise is werkzaam als Orthopedagoog. Ze heeft de bachelor Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs (ALPO) en de master Orthopedagogiek gedaan aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ze heeft ervaring in het uitvoeren van diagnostiek (intelligentie onderzoek, neuropsychologisch- en persoonlijkheidsonderzoek) en behandeling (cognitieve gedragstherapie, psycho-educatie en protocollaire behandeling) bij kinderen en jongeren tot en met 18 jaar. Daarnaast heeft ze ervaring in het lesgeven aan kinderen in het basisonderwijs in de leeftijden van 5 tot 12 jaar. Elise is naast haar functie als Orthopedagoog ook werkzaam als leerkracht in het basisonderwijs. Ze doet haar werk vanuit een christelijke levensovertuiging.

Elise is op maandag en dinsdag aanwezig op de praktijk.

Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ-120015194)

DeHelper021-680x1024

Hella Arendshorst

Hella werkt als administratief medewerkster bij onze praktijk. U zult als cliënt geen direct contact met haar hebben, maar het kan zijn dat u haar aan de telefoon krijgt of op de praktijk ziet rondlopen.

Hella is op woensdag op de praktijk aanwezig.

DeHelper022-680x1024

Gretha van der Laan

Gretha is bedrijfsvoerder bij de Helper. Ze heeft bedrijfseconomie gestudeerd en heeft o.a. als controller, in het bedrijfsleven gewerkt. Vanaf het begin is ze betrokken geweest bij de zakelijke kant van de praktijk. Toen de Helper zich uitbreidde en de eisen aan de bedrijfsvoering groter werden, is ze officieel als bedrijfsvoerder aan de slag gegaan. Ze doet de financiële afwikkeling en controleert of alles gaat zoals zou moeten en is afgesproken. U zult haar niet zo vaak tegenkomen, maar het kan zijn dat u haar aan de telefoon krijgt, of door de wachtkamer ziet wandelen.

stagaires

Stagiaire

Praktijk de Helper zoekt de samenwerking met andere collegae en praktijken en het kan voorkomen dat zij binnen deze samenwerking ook werkzaamheden of activiteiten doen op onze locatie. Daarnaast bieden wij een stageplaats aan psychologie studenten van de Universiteit van Twente. Op dit moment is Elise Klinkien bij ons als stagiaire aanwezig. Dit betekent dat u binnen de praktijk ook met haar in aanraking kunt komen.

Contact met de Helper

Kolthofsingel 52
7602 EP Almelo
0546 825 933

contact@dehelper.nl

Klik hier voor onze overige contactgegevens.

Veelgestelde vragen

Algemeen

Eerste gesprek

Echtscheidingsperikelen