Psychologenpraktijk

Wie we zijn

De Helper is een praktijk voor onderzoek en behandeling binnen de Generalistische Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ. De medewerkers van de Helper zijn universitair opgeleide psychologen of orthopedagogen met verdere specialisaties. De praktijk heeft een Christelijke identiteit.

DeHelper001-680x1024

Eddie van der Laan

Eddie is sinds 1992 werkzaam in de gezondheidszorg. Na afronding van zijn doctoraal klinische psychologie aan de universiteit, heeft hij de postdoctorale opleiding gedaan tot klinisch psycholoog en psychotherapeut bij het Medisch Spectrum Twente in Enschede. Als psychotherapeut is hij opgeleid in de hoofdrichting gedragstherapie en cliëntgerichte psychotherapie. Daarbij is zijn focus vanaf het begin naast de volwassenen ook op de kinderen geweest.

Klinisch psycholoog (BIG 99049907625),
Psychotherapeut (BIG 09049907616),
GZ Psycholoog (BIG 99049907625),
Kinder- en jeugdpsycholoog specialist (NIP-00005594),
Eerstelijnspsycholoog (NIP-00005594),
Persoonlijke AGBcode: 94002129.

DeHelper020-680x1024

Nicoline Bras

Nicoline is GZ psycholoog en lid van de Vereniging Gedrags- en Cognitieve therapieën. Zij is opgeleid in EMDR, Cognitieve gedragstherapie en Schematherapie. Nicoline werkt sinds 1998 als psycholoog in de geestelijke gezondheidszorg en staat geregistreerd in het BIG-register. Nicoline doet haar werk vanuit een christelijke levensovertuiging en heeft onderstaande registraties.

GZ psycholoog (BIG 09061702525),
Psycholoog NIP (NIP-21191),
Persoonlijke AGBcode: 94002988).

DeHelper009-680x1024

Annelore Groefsema

Annelore is Orthopedagoog NVO en in opleiding tot GZ psycholoog Kind & Jeugd. Dit betreft een gedeelde opleidingsplaats bij de Helper in samenwerking met Karakter Almelo. Annelore heeft gestudeerd in Utrecht, heeft ervaring met onderzoek en behandeling van kinderen met Autisme Spectrum Stoornis en ADHD. Daarnaast is zij geschoold in het geven van Cognitieve Gedragstherapie. Annelore heeft onderstaande registraties.

Orthopedagoog NVO (NVO-21739),
Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ-120008357),
Persoonlijke AGBcode: 94104129.

IMG_1955-1024x683

Inge ter Braak

Inge ter Braak is opgeleid tot psychodiagnostisch medewerkster en heeft daarnaast in 2015 haar opleiding tot kindercoach/kindercounseler afgerond. Inge komt uit Twente en heeft haar sporen hier in de regio verdiend. Ze heeft inmiddels bijna 30 jaar ervaring met afname van verschillende soorten van (neuro) psychologisch onderzoek bij kinderen en volwassenen. Inge heeft haar ervaring op gedaan bij de Schoolbegeleidingsdienst, de GGZ (Mediant) en de grote ziekenhuizen in de regio (ZGT en MST). Inge heeft onderstaande registraties.

Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ 140007592),
Persoonlijke AGBcode: 94104677).

DeHelper021-680x1024

Hella Arendshorst

Hella werkt als administratief medewerkster bij onze praktijk. U zult als cliënt geen direct contact met haar hebben, maar het kan zijn dat u haar aan de telefoon krijgt of op de praktijk ziet rondlopen.

DeHelper022-680x1024

Gretha van der Laan

Gretha is bedrijfsvoerder bij de Helper. Ze heeft bedrijfseconomie gestudeerd en heeft o.a. als controller, in het bedrijfsleven gewerkt. Vanaf het begin is ze betrokken geweest bij de zakelijke kant van de praktijk. Toen de Helper zich uitbreidde en de eisen aan de bedrijfsvoering groter werden, is ze officieel als bedrijfsvoerder aan de slag gegaan. Ze doet de financiële afwikkeling en controleert of alles gaat zoals zou moeten en is afgesproken. U zult haar niet zo vaak tegenkomen, maar het kan zijn dat u haar aan de telefoon krijgt, of door de wachtkamer ziet wandelen.

stagaires

Stagiaire

Praktijk de Helper zoekt de samenwerking met andere collegae en praktijken en het kan voorkomen dat zij binnen deze samenwerking ook werkzaamheden of activiteiten doen op onze locatie. Daarnaast bieden wij een stageplaats aan psychologie studenten van de Universiteit van Twente. Dit betekent dat u binnen de praktijk ook met andere collegae in aanraking kunt komen.

Contact met de Helper

Kolthofsingel 52
7602 EP Almelo
0546 825 933

contact@dehelper.nl

Klik hier voor onze overige contactgegevens.

Veelgestelde vragen

Heb ik een verwijsbrief nodig?

U hebt een verwijsbrief nodig van uw huisarts of (bij kinderen en jongeren) van de kinderarts, jeugdarts of een gemachtigde medewerker van de gemeente waar u woont.

Is er een wachtlijst?

Wanneer we u niet direct een afspraak kunnen bieden, hanteren wij een wachtlijst. Daarbij maken onderscheid tussen minderjarigen en volwassenen. Lees verder…

Hoe kan ik mij aanmelden?

U kunt zich via de website aanmelden na telefonisch overleg via telefoonnummer 0546-825933. Tijdens het telefonisch contact overleggen we uw reden van aanmelding en of ik u kan bieden wat u zoekt. Lees verder…

Vergoedt mijn verzekering de behandeling?

Uw behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering, al is het mogelijk dat de kosten van uw behandeling door uw zorgverzekeraar verrekend worden met uw eigen risico. Lees verder...

Wordt testonderzoek vergoed?

Testonderzoek wordt niet vergoed, tenzij het deel uit maakt van het diagnostisch traject voor het vaststellen van een diagnose ten behoeve van inzet van behandeling. Lees meer…

Ons kind is ook uitgenodigd voor het eerste gesprek, waarom is dat?

De Helper werkt graag zoveel mogelijk samen met ouders en kinderen. Thuis moeten ouders en kinderen er immers ook samen het beste van maken. Bovendien is het voor de behandelaren heel prettig en informatief om ouders en kinderen samen te zien en op die manier een indruk te krijgen van uw gezin.

Is het mogelijk om zonder ons kind naar het eerste gesprek te komen?

Ja, wanneer u liever zonder uw kind(eren) naar het eerste gesprek komt, dan heeft u daar ongetwijfeld een goede reden voor. U kunt dit bij het maken van de afspraak kenbaar maken.

Mijn ex-partner en ik zijn gescheiden. Toch moeten we samen naar het eerste gesprek komen. Waarom mogen we niet elk apart komen?

Kinderen hebben twee ouders. Zij hebben beiden invloed op de ontwikkeling van hun kind. We willen gescheiden ouders met ouderlijk gezag daarom graag tegelijkertijd spreken zodat we gezamenlijk tot een behandelplan kunnen komen. We realiseren ons dat zo'n gesprek voor ouders niet altijd gemakkelijk is, maar vinden het in het belang van kinderen om hun vader en moeder samen te spreken. Tijdens de intake spreken we af hoe beide ouders betrokken zullen worden bij de behandeling. Deze openheid garandeert dat ouders dezelfde informatie hebben en er geen onduidelijkheden ontstaan. Kinderen hebben meer baat bij de behandeling wanneer beide ouders zo goed mogelijk op één lijn zitten en achter de behandeldoelen staan. Voor het behalen van de behandeldoelen kan het nodig zijn dat de ouders samen op gesprek komen. Hiervoor zullen in goed overleg afspraken worden gemaakt met alle betrokkenen .

Ik weiger om met mijn ex-partner samen een gesprek te komen voeren ook al heeft hij of zij wel toestemming gegeven voor de behandeling. Mijn kind heeft echter wel dringend hulp nodig. Wat moet ik nu doen?

Kinderen profiteren veel meer van een behandeling als hun ouders in staat zijn om met elkaar over hun kind(eren) te communiceren. Wanneer de Helper bij de aanmelding inschat dat de situatie voor het kind zorgelijk is en het lukt ouders niet om samen naar het eerste gesprek te komen, kunnen we niet starten met de behandeling. U kunt gebruik maken van een mediator om eerst de onderlinge problemen op te lossen. Een enkele keer maken we een uitzondering op het beleid wanneer we aanvullende informatie hebben die erop wijst dat het schadelijk zou zijn voor het kind om geen behandeling te starten. Dit kan informatie zijn van de (huis/jeugd)arts, Veilig Thuis of de kinderrechter.

Ik wil graag mijn kind aanmelden bij de Helper maar mijn ex-partner wil daarvoor geen toestemming geven. Wat kan ik nu het beste doen?

Wanneer uw ex-partner het ouderlijk gezag over jullie kind(eren) heeft, is zijn/haar toestemming nodig om jullie kind(eren) te behandelen. Wij kunnen de aanmelding dus niet verwerken zonder de beide handtekeningen van de gezagdragende ouders. Dit is bepaald in de WGBo (de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst). Wanneer u zich ernstig zorgen maakt over uw kind, is het mogelijk om een advocaat in te schakelen die u kan helpen om via de rechter toestemming voor behandeling te krijgen. Hiermee wordt het gezag van uw ex-partner niet aangetast.

Als ik via de rechter toestemming voor een behandeling wil krijgen, wat moet ik dan doen?

U kunt hiervoor naar een advocaat gaan. Hij of zij stuurt meestal eerst een brief naar uw ex-partner met de vraag toestemming te geven. Als hij/zij deze toestemming niet geeft, kunt u de vraag voorleggen aan de rechter in een kort geding. Uw advocaat begeleidt u hierbij. De rechter zal beoordelen of  behandeling wenselijk is en kan dan vervangende toestemming voor de behandeling geven. Deze procedure neemt hooguit enkele weken in beslag.

Hoe weet ik of mijn ex-partner ouderlijk gezag heeft?

Wanneer u voorheen getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had, heeft uw ex-partner het ouderlijk gezag over uw kind(eren). Tenzij de rechter heeft bepaald dat hem of haar het ouderlijk gezag moest worden ontnomen. Een uitspraak hierover moet terug te vinden zijn in het echtscheidingsconvenant of in het gezagsregister. Een uittreksel daaruit kunt u opvragen bij de rechtbank in de gemeente waarin uw kind geboren is.

Mijn ex-partner en ik waren niet getrouwd en hadden geen geregistreerd partnerschap, heeft hij/zij dan wel ouderlijk gezag?

Als moeder krijgt u automatisch het ouderlijk gezag, als vader niet. Als u op het moment van de geboorte van uw kind niet getrouwd was, heeft de vader van het kind niet automatisch het ouderlijk gezag. Hij moet ten eerste het kind erkennen. Dit kan in het gemeentehuis van de plaats waar het kind geboren is. Daarna moet hij bij de rechtbank ouderlijk gezag aanvragen. Wanneer hij dit niet heeft gedaan, heeft hij geen ouderlijk gezag.