Crisissituatie

Wanneer de behoefte aan hulp zo dringend is dat dit niet uitgesteld kan worden, kan er sprake zijn van een crisissituatie. U kunt zich niet vanwege een crisissituatie aanmelden. U kunt hiervoor overdag terecht bij uw dienstdoende huisarts. Uw huisarts zal samen met u kijken wat er voor u nodig is.

Bent u reeds bij onze praktijk in behandeling en doet zich tijdens de behandeling een crisis voor dan kunt u contact met ons opnemen. Wij zullen dan samen met u kijken wat er nodig is om u verder te helpen.

  • In geval van een crisis buiten kantooruren in de regio Almelo, meldt u zich bij de Centrale Huisartsenpost in Almelo via telefoonnummer: 088-5880588. De dienstdoende huisarts beoordeelt uw situatie en zal indien nodig de crisisdienst van Dimence inschakelen.
  • Voor de regio Hengelo en Enschede geldt dat u het algemeen nummer van Mediant kun bellen: 053-4755755. Buiten kantooruren krijgt u contact met de dienstdoende hoofdverpleegkundige. Deze zal indien nodig de crisisdienst voor u inschakelen.

Contact met de Helper

Kolthofsingel 52
7602 EP Almelo
0546 825 933

contact@dehelper.nl

Klik hier voor onze overige contactgegevens.