Algemene voorwaarden

Bij aanmelding gaat u akkoord met plaatsing op de wachtlijst, indien hier sprake van is. U krijgt een mail met bericht over het verdere verloop van de wachtlijstprocedure. U accepteert dat ook na aanmelding en eventuele wachttijd, het door uw zorgverzekering toegekend budget bepaalt of we u in behandeling kunnen nemen.

Bij aanmelding van een minderjarige verklaart u bevoegd te zijn als gezaghebbend rechtspersoon en de aanmelding te doen met toestemming van de eventuele andere gezaghebbende ouder. Wanneer de minderjarige ouder is dan 12 jaar verklaart u de aanmelding met zijn of haar toestemming te hebben gedaan.
U gaat akkoord met de verstrekking van het Afsprakenoverzicht en de persoonlijke gegevens van de minderjarige aan uw gemeente ten behoeve van de beschikking en indicatiestelling. In geval de minderjarige ouder is dan 12 jaar heeft dit ook het akkoord van de minderjarige.

Afspraken worden gemaakt op doordeweekse dagen tussen 8.30 en 17.00 uur. Afspraken kunnen verzet worden. Bij het wijzigen van een afspraak binnen 24 uur of niet komen voor een afspraak wordt een factuur in rekening gebracht.
U heeft zich geïnformeerd over de betalingsvoorwaarden en gaat hiermee akkoord.

De Helper biedt geen crisis behandeling. In geval van crisis kan men binnen kantoortijd contact opnemen met de praktijk. U krijgt dan contact met uw regiebehandelaar. Bij afwezigheid van de indicerend/coördinerend regiebehandelaar zal waargenomen worden door een collega regiebehandelaar. Buiten kantoortijd kan men contact opnemen met de huisartsenpost via 088-5880588. Zij doen een eerste beoordeling en schakelen indien nodig de crisisdienst van Dimence in. De crisisdienst zal bij interventie hierover de eerst volgende werkdag contact met ons opnemen.

U heeft zich geïnformeerd over de Leveringsvoorwaarden en gaat hiermee akkoord.

U accepteert dat ik wettelijk verplicht ben tot aanlevering van gegevens aan de NZA en u gaat hiermee akkoord.

Wanneer u akkoord gaat met een vervolg binnen onze praktijk en u de betaling via de verzekering wilt laten lopen, gaat u akkoord met de geldende declaratieprocedure, waarbij persoonlijke gegevens met uw verzekering wordt gedeeld. Wanneer u de factuur zelf wilt ontvangen, krijgt u deze in de beschikbare opmaak, waarna u zelf kunt bepalen of u de factuur na betaling alsnog voor vergoeding wilt indienen bij uw ziektekostenverzekering. Bij declaratie van de kosten aan de Gemeente bij minderjarigen gaat u akkoord met de declaratieprocedure zoals ingesteld door uw gemeente waarbij ook persoonlijke gegevens uitgewisseld worden.

Met het verzenden van het aanmeldformulier gaat u akkoord met het privacybeleid.

U heeft de disclaimer gelezen en gaat hiermee akkoord.

Contact met de Helper

Kolthofsingel 52
7602 EP Almelo
0546 825 933

contact@dehelper.nl

Klik hier voor onze overige contactgegevens.

Veelgestelde vragen

Algemeen