Verwijsbrief of ondersteuningsplan

Om een afspraak te kunnen maken dient u een verwijsbrief te hebben van uw huisarts, bedrijfsarts of bij kinderen en jongeren van de jeugdarts of kinderarts. Wanneer uw kind verwezen wordt via de jeugdconsulent of wijkcoach, dan krijgt u een ondersteuningsplan welke als verwijsbrief dienst kan doen.

Er zijn regels opgesteld waaraan een verwijsbrief van de huisarts/jeugdarts aan moet voldoen. Zo moet er een datum op de verwijsbrief staan. De naam, handtekening (of officiële stempel) en AGBcode van de verwijzer moet erop staan. De verwijzer mag alleen verwijzen met (het vermoeden van) een diagnose. Deze moet dan ook op de verwijsbrief vermeld worden. En de verwijzer dient aan te geven of hij/zij verwijst voor de Basis GGZ of Gespecialiseerde GGZ.

Wanneer het uw kind betreft en uw kind wordt naar ons verwezen via de jeugdconsulent/wijkcoach van uw gemeente dan wordt dit gemotiveerd in een ondersteuningsplan. Dit ondersteuningsplan heeft u van de jeugdconsulent/wijkcoach ontvangen en is het vertrekpunt van uw hulpvraag. Graag ontvangen wij het ondersteuningsplan voorafgaand aan of tijdens het eerste gesprek.

Contact met de Helper

Kolthofsingel 52
7602 EP Almelo
0546 825 933

contact@dehelper.nl

Klik hier voor onze overige contactgegevens.