Kwaliteitsstatuut

GGZ organisaties van patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben gezamenlijk het Model Kwaliteitsstatuut GGZ ontwikkeld en aangeboden aan het Zorginstituut Nederland voor opname in het Kwaliteitsregister. Op 29 maart 2016 heeft de raad van bestuur van Zorginstituut Nederland besloten het model kwaliteitsstatuut voor de ggz als een professionele standaard op te nemen in het register op grond van artikel 66b van de Zorgverzekeringswet (Zvw, het Register).

In het model staat aangegeven wat zorgaanbieders in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg in het kader van de Zorgverzekeringswet te kunnen verlenen. Het door de zorgaanbieder ingevulde kwaliteitsstatuut borgt dat de zorgaanbieder bewerkstelligt dat de juiste hulp, op de juiste plaats en door de juiste zorgprofessional, binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk, wordt geleverd. De zorgaanbieder bevordert daarmee gepaste zorg.

Sinds 15 december 2020 is er een nieuw Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ tot stand gekomen nadat partijen in de GGZ medio 2019 geen consensus konden bereiken over de rol, taken en criteria van de regiebehandelaar in het Model Kwaliteitsstatuut GGZ. Zorginstituut Nederland heeft vervolgens doorzettingsmacht ingezet op het onderdeel regiebehandelaarschap. De Kwaliteitsraad is gevraagd een eenduidige omschrijving van het regiebehandelaarschap als onderdeel van het Kwaliteitsstatuut op te stellen en bij het Zorginstituut aan te bieden voor opname in het Register. Die omschrijving en de daarbij behorende rollen en competenties van de zorgverlener(s) zijn verwerkt in het bestaande Model Kwaliteitsstatuut GGZ. Klik hier voor om kennis te nemen van het landelijk kwaliteitsstatuut GGZ 15 december 2020.

Het model is van kracht per 1-1-2017 voor alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen: generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet. De zorgaanbieders zijnde de regiebehandelaren van praktijk de Helper hebben ook invulling gegeven aan deze professionele standaard. Klik op de naam van onze medewerker om zicht te krijgen op zijn of haar kwaliteitsstatuut:

kwaliteitsstatuut drs. E.N. van der Laan
kwaliteitsstatuut mw. drs. N. Bras - v.d. Kamp
kwaliteitsstatuut mw. drs. N. Margosyan
kwaliteitsstatuut drs. R. Ploeger

Contact met de Helper

Kolthofsingel 52
7602 EP Almelo
0546 825 933

contact@dehelper.nl

Klik hier voor onze overige contactgegevens.