Waarneming

Tijdens vakanties of kortdurende afwezigheid van een regiebehandelaar wordt de zorg binnen onze praktijk onderling waargenomen. Dit betekent dat wanneer uw behandelaar afwezig is, een naaste collega binnen de praktijk voor u beschikbaar is.

In de omstandigheid dat er sprake is van structurele uitval van een collega regiebehandelaar in de Basis GGZ, wordt de zorg waargenomen door een naaste collega regiebehandelaar van de praktijk. Op deze manier zullen we zorg dragen voor de continuïteit van de door ons geboden zorg.

In het geval dat er sprake is van structurele uitval van de regiebehandelaar in de Gespecialiseerde GGZ, is er een waarnemingsovereenkomst afgesloten met twee collegae die als regiebehandelaar voor de Gespecialiseerde GGZ (jeugd en volwassenen) erkent zijn.

  • Voor de volwassenzorg is er een waarnemingsovereenkomst met dhr. P. Hermelink, klinisch psycholoog/psychotherapeut, in geval van overlijden of langdurige afwezigheid. Dhr. Hermelink houdt zijn praktijk op Hagenborgh 5, 7607 JT, Almelo, 0546-459755, www.almelopsycholoog.nl.
  • Voor de Jeugdzorg is er een waarnemingsovereenkomst met mw. V. Merlijn, klinisch psycholoog in geval van overlijden of langdurige afwezigheid. Mw. Merlijn houdt haar praktijk op Dahliastraat 13, 7641 VZ Wierden, 06-21284161, https://vivianmerlijn.praktijkinfo.nl/.

Contact met de Helper

Kolthofsingel 52
7602 EP Almelo
0546 825 933

contact@dehelper.nl

Klik hier voor onze overige contactgegevens.

Vivian Merlijn
Vivian Merlijn
Paul Hermelink
Paul Hermelink