Behandelvormen

Als praktijk bieden wij psychologische behandeling voor zowel kinderen/jongeren als volwassenen van Depressie, Angststoornissen, Dwangstoornissen, Persoonlijkheidsstoornissen, Psychotrauma (PTSS) en Hechtingsproblemen, in goede samenwerking met de huisartsen en andere zorginstanties in de regio. Afhankelijk van de ernst en geschiedenis van de klacht kan er sprake zijn van een kortdurende behandeling binnen de Generalistische Basis GGZ, of van een procesgerichte psychotherapie binnen de Gespecialiseerde GGZ.

Daarnaast bieden we Testonderzoek zoals IQ onderzoek, persoonlijkheidsonderzoek en onderzoek naar specifieke stoornissen zoals Adhd en Autisme. Aansluitend hierop kan behandeling plaatsvinden. Behandeling en psychologisch (test)onderzoek is zowel voor volwassenen als voor kinderen.

Binnen zowel de Jeugdzorg als Generalistische Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ voor volwassenen kunnen verschillende behandelvormen ingezet worden. Behandeling kan 'face to face', digitaal of 'blended' plaatsvinden. Voor alle drie geldt dat een verwijsbrief van een erkende verwijzer (zoals huisarts of jeugdarts) noodzakelijk is.

Face to Face

Face to face betekent dat we samen in de spreekkamer zitten, en in gesprek werken aan uw herstel. Binnen deze behandelvorm zijn de meeste behandelmethodes van klachtgericht tot inzichtgevend inzetbaar.

Digitaal

Digitaal betekent dat u digitaal werkt aan uw eigen herstel met een internet module van Therapieland afgestemd op klacht en hulpvraag. Dit kan uw voorkeur hebben wanneer u niet gebonden wilt zijn aan afspraken, uw klachten beheersbaar zijn en u vooral handvatten wilt gericht op verbetering of om erger te voorkomen. Wanneer u weet wat u nodig heeft kunt u zelf een module kiezen. Indien gewenst kan er ook samen in een videogesprek bepaald worden welke module het best passend is. U voert daarna de module op eigen gelegenheid uit en ontvangt wekelijks feedback op uw inspanningen.

Inlogpagina

Hier wordt u toegang geboden tot de E-health van Therapieland waarmee de Helper een overeenkomst heeft. Binnen de E-health heeft u toegang tot informatie, middelen en modules welke kunnen bijdragen tot uw behandeling en verbeterproces. Uw behandelaar kan hier als onderdeel van uw behandelplan een voorstel toe doen, maar u kunt hier ook zelf naar vragen bij uw behandelaar.

Klik op het logo hiernaast om toegang te krijgen tot de inlogpagina van Therapieland.
Klik hier onder op een logo voor een specifieke digitale E-health behandeling van Therapieland onder begeleiding van de Helper.

Mijn sociale omgeving
Somberheid
Leefstijl
Angst

Blended

Blended betekent dat we gesprekken in de spreekkamer combineren met de digitale behandeling van de E-health modules. U werkt thuis aan de opdrachten van de E-health module. De inhoud van de E-health module en uw huiswerk komt terug in de spreekkamer en kan daar verder uitgewerkt of verdiept worden. Bovenstaand kunt u inzicht krijgen in de beschikbare modules en kunt u toegang krijgen tot Therapieland.

Methode van behandeling

Bovenstaande behandelvormen kunnen gecombineerd worden met onderstaande methoden van behandeling. Kiest u voor de digitale vorm dan kiest u voor een E-health behandeling met Psychoeducatie en Cognitieve gedragstherapie. Kiest u voor Blended dan zal de behandelmethode ook merendeels aansluiten bij de Cognitieve gedragstherapie, waarbij de behandelaanpak meer afgestemd zal zijn op de ontstaansgeschiedenis van uw probleemgedrag dan wel uw klacht. Kiest u voor face to face contact dan komen inzichtgevend georiënteerde therapievormen in beeld. EMDR geven wij liever ook bij voorkeur vanuit het face to face contact. In de onderstaande linker kolom worden de methoden voor behandeling bij volwassenen weergegeven.

Voor kinderen en jongeren zijn aanvullende methoden van behandeling, naast E-health, Cognitieve gedragstherapie en EMDR, in de rechter kolom weer gegeven. De keuze van methode van behandeling hangt af van de aard van de klacht en uw hulpvraag.

Zorgpaden

Binnen de GGZ wordt er steeds meer gewerkt met zorgpaden. Een zorgpad kan worden gezien als de beschrijving van opeenvolgende stappen, beslismomenten en criteria in het zorgproces voor een patiëntengroep met een specifieke zorgvraag. Het is een concretisering van een zorgprogramma met als doel kwalitatieve en efficiënte zorgverlening te verzekeren. Het is een middel om een patiëntgericht programma op een systematische wijze te plannen en op te volgen. Binnen de Helper geven we ook invulling aan de uitvoering van zorgpaden en de ontwikkeling hiervan.

Contact met de Helper

Kolthofsingel 52
7602 EP Almelo
0546 825 933

contact@dehelper.nl

Klik hier voor onze overige contactgegevens.

Algemeen

Eerste gesprek

Echtscheidingsperikelen