Gecontracteerde zorg

 

Gecontracteerde zorg

Voor de Volwassenzorg is een contract afgesloten met de volgende (overkoepelende) verzekeringsmaatschappijen: Anderzorg, ASR, CZ, DSW, de Friesland, FBTO, Menzis, Eno, VGZ, Zilveren Kruis, Zorg en Zekerheid, ONVZ. Voor alle zorgverzekeringen geldt dat zowel de Basis GGZ als Gespecialiseerde GGZ is gecontracteerd. Controleert u zelf onder welke overkoepelende zorgverzekering u valt om te weten of uw kosten door uw zorgverzekering worden vergoed.

Voor de Jeugdzorg/Jeugd GGZ is een contract afgesloten met de volgende Samen 14 Gemeenten: Almelo, Borne, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand, Wierden.

Het ZorgPrestatieModel (ZPM) voor de Volwassenzorg (18+)

In 2022 is een nieuw bekostigingssysteem geïntroduceerd voor de GGZ Volwassenzorg (18+). Dit wordt het Zorgprestatiemodel genoemd. Sinds 2022 worden we geconfronteerd door sommige zorgverzekeraars met een budgetruimte die we mogen besteden aan de zorg voor hun klanten. Deze zorgverzekeraar stelt ons verantwoordelijk om binnen dit budget te blijven. Wanneer het budget overschreden dreigt te worden we geacht maatregelen te nemen. Dit heeft helaas gevolgen voor ons aanname beleid en eventueel voor de start en duur van de behandeling. Een aanmeldstop en/of behandelstop kan het gevolg zijn. Een aanmeldstop betekent dat u zich niet kunt aanmelden. Een behandelstop betekent dat we u ook na aanmelding niet in behandeling kunnen nemen. NB. dit geldt niet voor de Jeugdzorg (18-)!

Er zijn ook zorgverzekeraars die ons geen beperking met een budget opleggen. Dit betekent dat u zich met zo'n verzekering altijd bij ons kunt aanmelden en we een behandeling kunnen starten.

Zorgverzekeringen zonder budgetplafond

Zorgverzekeraars die ons geen budgetplafond hebben opgelegd zijn onderstaande zorgverzekeringen. Wanneer u bij één van deze zorgverzekeringen verzekerd bent kunt u altijd bij ons aanmelden.

In onderstaand overzicht omvat ieder vet gedrukte zorgverzekering ook de licht gedrukte merknamen die er onder staan. Staan er geen licht gedrukte merknamen onder dan staat deze zorgverzekering op zichzelf. De gecontracteerde zorgverzekeraars zonder budgetplafond zijn:

Menzis (UZOVI 3332)
Anderzorg (UZOVI 3333)
Hema (UZOVI 3332 gelijk aan Menzis)
VinkVink (UZOVI 3332 gelijk aan Menzis)
Caresq B.V.
Eucare / Aevitae (UZOVI 3360)
Zorg en Zekerheid (UZOVI 7085)
Salland (UZOVI 3347)


DSW (UZOVI 7029)
inTwente (UZOVI 3344)
Stad Holland (UZOVI 7037)
ASR (UZOVI 9018)
Ik kies zelf (UZOVI 3336)
ONVZ
(UZOVI 3343)
VVAA (UZOVI 3343)
UnitedHealthcareGlobal (3365)

Zorgverzekeringen met budgetplafond

Zorgverzekeraars die ons wel een budgetplafond hebben opgelegd worden hieronder weergegeven. Bent u bij één van deze zorgverkeringen verzekerd dan kunnen we u, bij het bereiken van het budgetplafond, misschien niet aannemen tenzij uw zorgverzekering ons toestemming geeft om u buiten het toegekende budget om te mogen behandelen. U dient dit zelf met uw zorgverzekering te overleggen en graag ontvangen we dan de schriftelijke bevestiging van uw zorgverzekering.

In onderstaand overzicht omvat ieder vet gedrukte zorgverzekering ook de licht gedrukte merknamen die er onder staan. De gecontracteerde zorgverzekeraars met een budgetplafond zijn:

VGZ (UZOVI 7095)
Univé (UZOVI 0101)
ZEKUR (UZOVI 0101)
ZEKUR natura (UZOVI 3361)
IZZ (UZOVI 7095)
VGZbewuzt (UZOVI 7095)
MVJP (UZOVI 7095)
Zorgzaam Verzekerd (UZOVI 7095)
IZA (UZOVI 3334)
UMC (UZOVI 0736)

Zilveren Kruis (UZOVI 3311)
Interpolis (UZOVI 3313)
FBTO (UZOVI 3351)
De Friesland (UZOVI 3358)
Achmea Zorgverzekering
CZ (UZOVI 9664)
OHRA (UZOVI 9664)
Nationale Nederlanden (UZOVI 9664)

Onderstaande taartdiagram laat zien hoe de verhoudingen liggen tussen de toegekende budgetten van zorgverzekeraars en hoeveel zorg de betreffende zorgverzekering verhoudingsgewijs bij ons heeft ingekocht. Hoe kleiner het budget, hoe groter de kans dat we geen ruimte meer hebben om u in behandeling te nemen en we een aanmeldstop en/of behandelstop moeten hanteren. In de taartdiagram omvat iedere vet gedrukte naam ook de submerken die in bovenstaand overzicht er onder genoemd worden.

N.B.: omdat we van deze drie relatief meer aanmeldingen van VGZ (en onderliggende zorgverzekeringen) krijgen is de kans dat we bij VGZ tegen het budgetplafond aanlopen het grootst.

Op onze pagina waar u zich kunt aanmelden treft u een overzicht van de zorgverzekeringen in drie verschillende kleuren. Groen betekent dat u zich kunt aanmelden. Oranje betekent dat u zich kunt aanmelden, maar dat er twijfel is of er voldoende budgetruimte is om een behandeling te kunnen starten. Rood betekent dat er geen budget meer is om een behandeling te kunnen starten. Bij Oranje willen we graag met u overleggen. Bij Rood kunnen we u alleen in behandeling nemen wanneer uw zorgverzekering ons toestemming geeft om u buiten het toegekende budget om te mogen behandelen. U dient dit zelf met uw zorgverzekering te overleggen en graag ontvangen we dan de schriftelijke bevestiging van uw zorgverzekering.

Veelgestelde vragen

Algemeen