Kwaliteitsstandaarden

Kwaliteitsstandaarden zijn een belangrijk instrument bij het continue verbeteren van de kwaliteit van zorg. Voorwaarde is wel dat deze op een juiste wijze worden gebruikt en geïmplementeerd. Zorgaanbieders en professionals hanteren de kwaliteitsstandaarden als kader waarbinnen zij de zorg organiseren en inhoud geven. De vraag en de zorgzwaarte van de patiënt en het proces van shared decision making zijn bepalend voor de insteek van de behandeling. De zorgprofessional maakt keuzes in het behandel- en begeleidingsrepertoire, passend bij en in samenspraak met de patiënt en binnen de mogelijkheden die de zorgorganisatie heeft. Alleen deze werkwijze leidt tot doelmatige en passende zorg en is transparant voor de patiënt en zijn omgeving. Een kwaliteitsstandaard biedt daarmee een belangrijke richting voor goede zorg en geeft geen minimale of maximale zorg aan.

In de uitvoering evalueren, reflecteren en verbeteren we stap voor stap de organisatie en inhoud van de zorg. Hiervoor blijven we met elkaar in gesprek over hoe we de kwaliteitsstandaarden in de praktijk gebruiken. Doel is om de kwaliteitsstandaarden te integreren met de dagelijkse praktijk.

Daar waar passend en mogelijk zullen onze behandelingen vorm gegeven worden conform bestaande richtlijnen en zorgstandaarden voor de geestelijke gezondheidszorg. Meer informatie over veel voorkomende psychische aandoeningen en bestaande behandelrichtlijnen kunt u vinden op thuisarts.nl, ggzstandaarden.nl en richtlijnenjeugdhulp.nl.

Klik op onderstaande knoppen voor een directe link naar veel gebruikte richtlijnen.

Contact met de Helper

Kolthofsingel 52
7602 EP Almelo
0546 825 933

contact@dehelper.nl

Klik hier voor onze overige contactgegevens.