Effectmeting

Om het verloop van uw klachten en het effect van de behandeling inzichtelijk te maken, maakt de Helper gebruik van Routine Outcome Monitoring (ROM) van Questmanager. We bieden u hiermee vragenlijsten aan om het effect van uw behandeling te evalueren. Dit wordt tijdens het evaluatiegesprek met u besproken. Ook maakt de Helper gebruik van vragenlijsten om de klanttevredenheid te meten. Dit wordt u aangeboden via ROM, maar u wordt ook uitgenodigd om uw mening over ons te delen op Zorgkaartnederland.nl. Overheid, cliëntenplatforms en zorgverzekeraars leggen steeds meer nadruk op effectmetingen. Wij vragen u daarom om mee te werken aan ROM. Inloggen kan via de toegangspoort op deze site.

Binnen de praktijk toetsen we de effectiviteit van onze behandelingen met de Cohens ‘d’. Tot en met 2015 hebben 88 mensen voor en na de behandeling een vragenlijst ingevuld genaamd de OQ-45. Dit is een vragenlijst voor de inventarisatie van klachten en algemeen functioneren. We zijn nu bezig om de data tot 2019 te verwerken .

Gemeten over de totaal score van de OQ-45 van deze 88 behandelingen is de score van Cohens ‘d’: 0,94. Dit mag geïnterpreteerd worden als een groot effect en dit betekent dat u als cliënt met een behandeling van de Helper beter af bent dan 80 tot 90% van de mensen die deze behandeling niet heeft gehad.

Gemeten over de SD (Symptomatische Distress) subschaal van de OQ-45 waarin de meest voorkomende psychiatrische klachten nagevraagd worden, is de score van de Cohens ‘d’: 1,05. Ook deze score mag geïnterpreteerd worden als een groot effect en betekent dat u met een behandeling van de Helper beter af bent dan 80 tot 90% van de mensen die deze behandeling niet heeft gehad.

Contact met de Helper

Kolthofsingel 52
7602 EP Almelo
0546 825 933

contact@dehelper.nl

Klik hier voor onze overige contactgegevens.