Effectmeting

Om het verloop van uw klachten en het effect van de behandeling inzichtelijk te maken, maakt de Helper gebruik van Routine Outcome Monitoring (ROM) van Therapieland. We bieden u hiermee vragenlijsten aan om het effect van uw behandeling te evalueren. Dit wordt tijdens het evaluatiegesprek met u besproken.

Ook maakt de Helper gebruik van vragenlijsten om de klanttevredenheid te meten. U krijgt hiervoor de CQi vragenlijst van Therapieland, maar u wordt ook uitgenodigd om uw mening over ons te delen op Zorgkaartnederland.nl. Met de effectmeting beogen we de kwaliteit en effectiviteit van de behandeling te verhogen. Wij vragen u daarom om mee te werken aan ROM.

Binnen de praktijk toetsen we de effectiviteit van onze behandelingen met behulp van Cohens ‘d’. Vooraf aan de behandeling vult de cliënt een vragenlijst (de SQ-48) in over de klachten die hij of zij op dat moment ervaart. Na de behandeling wordt dezelfde vragenlijst nog eens ingevuld door de cliënt. Door de gemiddelden op de vragenlijsten met elkaar te vergelijken via een wiskundige formule wordt gekomen tot een getal (Cohen’s d), aan de hand waarvan kan worden vastgesteld hoeveel effect de behandeling heeft gehad.

In de periode 2015 tot en met 2018 is dit onderzoek uitgevoerd onder 83 cliënten met de OQ 45. De Cohen’s d over deze periode is 0.91. Dit duidt op een groot effect en betekent dat u als cliënt met een behandeling van de Helper beter af bent dan 80 tot 90% van de mensen die deze behandeling niet heeft gehad. Opvallend is ook dat er een stijgende lijn te zien is in de gemeten periode, namelijk van 0.71 (middelgroot effect) tot 1.12 (groot effect). Dit getuigt ervan dat de Helper zich inzet om haar zorg te verbeteren en u een zo goed mogelijke behandeling te bieden.

In 2020 hebben zijn we van ROM aanbieder verhuisd en overgegaan naar Therapieland. Helaas zijn daarmee de data van 2019 (geheel) en 2020 (deels) verloren gegaan. Om die reden kunnen we u van afgelopen jaar geen overzicht bieden. In onderstaande grafiek kunt u de effectiviteit van onze inspanningen tot 2019 aflezen. Helaas zijn we tot op heden nog niet in staat gesteld om de scores centraal uit Therapieland te extrapoleren en daarmee de jaarlijkse effectsize te berekenen. We zijn in overleg met Therapieland hoe we dit mogelijk kunnen maken.

Grafiek Effectsize 2015-2018

Contact met de Helper

Kolthofsingel 52
7602 EP Almelo
0546 825 933

contact@dehelper.nl

Klik hier voor onze overige contactgegevens.