Certificering

De Helper psychologenpraktijk gaat voor kwaliteit. We streven hiernaar met als uiteindelijk doel dat u het verschil ook in uw onderzoek en behandeling ervaart. Onze focus is specialisatie en verdieping. We erkennen de waarde van goede, langdurige relaties  waarin we elkaar willen versterken en opbouwen. Dit maken we onder andere zichtbaar met onderstaande certificaten die aan onze medewerkers en praktijk verbonden zijn.

Beeldmerk_Keurmerk2024

De praktijk heeft opnieuw het Keurmerk Basis GGZ 2024 toegekend gekregen van de Stichting KiBG. Het Keurmerk Basis GGZ is een eenduidig kenmerk voor kwaliteit in de Basis GGZ. Zorgaanbieders van Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) laten met het keurmerk zien dat ze zich extra inspannen voor de juiste zorg op het juiste moment. Ze leggen de lat hoger dan wat wettelijke vereist wordt, onder meer als het gaat om cliëntgerichtheid, transparantie, implementatie van innovaties, continu verbeteren en de inzet voor de ontwikkeling van de GBGGZ landelijk. Lees verder…

Op 28 augustus 2023 hebben we voor 2023 van dhr. Berend Mosk voor de vierde keer het Gouden Randje toegekend gekregen. Het Gouden Randje staat voor kwaliteit, vernieuwend werken en waardering van onze cliënten. In 2019 hebben we het Gouden Randje in ontvangst mogen nemen van dhr. Ferry Nagel, in 2020 van mw. Mirthe Klinkhamer en in 2021 van mw. Erna van Dijk.

LVVP

Vanuit de LVVP dient een vrijgevestigde GGZ-psychotherapiepraktijk te voldoen aan de gestelde kwaliteitscriteria van de vereniging. Eddie van der Laan is als praktijkhouder gevisiteerd en namens de LVVP is het certificaat toegekend.

Kiwa ISO 9001 logo NL

ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. De internationale ISO 9001 norm vormt een eisenkader voor een kwaliteitsmanagementsysteem. Het ISO 9001 certificaat toont aan dat organisatieprocessen voldoen aan internationale normen en dat we als praktijk veel waarde hechten aan continue verbetering. In juli 2020 heeft de Helper de ISO certificering gerealiseerd als volgende stap ter verbetering van de kwaliteit van de interne processen van onze organisatie.

gecertificeerd_trainer_LLM_2018-2019-300x77

De Helper biedt de succesvolle LEREN LEREN Methode. Deze leermethode maakt lesstof visueel, waardoor het sneller en beter naar je langetermijngeheugen gaat. Leren met je oorspronkelijke talenten dus!

De unieke werkvormen en leertechnieken zijn speciaal ontwikkeld voor leerlingen in het PO, VO en MBO die moeite hebben met leren en plannen, en/of niet weten hoe te leren.

Contact met de Helper

Kolthofsingel 52
7602 EP Almelo
0546 825 933

contact@dehelper.nl

Klik hier voor onze overige contactgegevens.