Zorgvisie

In de zorgvisie van de Helper is de vraag van de cliënt het uitgangspunt. Dit betekent dat afhankelijk van de aard van het probleem en de vraag van u als cliënt klachtgerichte hulp dan wel psychotherapie geboden kan worden.

In de zorgvisie van de Helper staat de relatie en de mens in ontwikkeling centraal. Uitgaande van een biopsychosociaal ontwikkelingsmodel wordt de ontwikkeling van ieder persoon op verschillende niveaus beïnvloed. Biologisch bepaalde individuele verschillen beïnvloeden de sensorische integratie en regulatie van prikkels die van buiten af en van binnen uit komen. Dit draagt mede bij tot het specifieke temperament dat één ieder bij zich zelf herkent. In de wisselwerking met onze ouders, familie, omgeving en cultuur krijgt onze persoonlijkheid vorm. Het fundament hiervoor is de mate van afstemming in de relatie en de veiligheid die we in het contact ervaren door de beschikbaarheid en voorspelbaarheid van onze ouders of mensen die belangrijk voor ons zijn. Dit is waar het bij een veilige hechting om draait. Een veilige hechting draagt bij tot een goede regulatie van onze emoties en cognitieve ontwikkeling. In relatie tot elkaar ontwikkelen we een beeld van onszelf en van de ander. Deze geïnternaliseerde mentale beelden beïnvloeden onze gedachten en de keuzes die we maken in ons verdere leven.

Problemen en klachten kunnen ontstaan bij een verstoord evenwicht op ieder niveau. Voor de één (zowel kind als volwassene) manifesteert zich de klacht in het gedrag, voor de ander in ontregeling van emoties (angst/depressie), een lichamelijke klacht of het bij herhaling maken van de verkeerde keuzes. Vaak liggen negatieve ervaringen aan de problemen en klachten ten grondslag.

In de zorgvisie van de Helper wordt in overleg een behandelmethode gekozen met als doel het opheffen, verminderen van en/of beter leren omgaan met psychische problemen, conflicten, stoornissen en/of klachten, gericht op zelf management en autonomie en leidend tot een voor u passende deelname aan de samenleving en het maatschappelijk verkeer. Het gaat hierbij om een veranderingsproces, dat in overleg met de psycholoog/psychotherapeut wordt vastgesteld. De therapeutische vertrouwensrelatie wordt cruciaal geacht als basis en als instrument voor het veranderingsproces.

Contact met de Helper

Kolthofsingel 52
7602 EP Almelo
0546 825 933

contact@dehelper.nl

Klik hier voor onze overige contactgegevens.