Klachten

Met ingang van 1 januari 2017 is de klachten- en geschillenregeling van kracht in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz).

Klachten over uw behandelend psycholoog?

Waar mensen met elkaar werken, ontstaan ook misverstanden. Misschien bent u het met bepaalde zaken niet eens of bent u ontevreden. Bijvoorbeeld over de hulp die u krijgt, de bejegening, de rekening.

Heeft u vragen of klachten, laat het ons dan weten! Zo ontstaat de kans om een oplossing te vinden. Bovendien heeft u als cliënt het recht om een klacht in te dienen. De Nederlandse Patiënten Federatie geeft diverse brochures uit m.b.t. uw rechten als cliënt.

Samen oplossen

Een rechtstreeks gesprek met uw psycholoog is vaak de snelste weg tot een oplossing. Voel u vrij om het met ons te bespreken. We willen het graag samen met u oplossen. Vindt u dit moeilijk dan kunt u ook het klachtenformulier invullen en het ons toesturen. Klik hier voor het klachtenformulier.

Heeft het contact niet het gewenste resultaat? Dan kunt u ook terecht bij de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP) of het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Contact met de Helper

Kolthofsingel 52
7602 EP Almelo
0546 825 933

contact@dehelper.nl

Klik hier voor onze overige contactgegevens.