Psychologenpraktijk

Informatieve websites

Op deze pagina vind u, geschikt in categoriën, een aantal websites die voor u interessant kunnen zijn. Kent u zelf een website die een toegevoegde waarde heeft op onderstaande verzameling, gebruik dan s.vp. het contactformulier om ons hierop te attenderen.

Patiëntverenigingen
Labyrint in perspectief
- Wij zetten ons in voor familie en vrienden van mensen met psychische of psychiatrische problemen.
Link
Nederlandse vereniging voor Autisme
- Zet zich in voor de belangen van mensen met autisme en hun naasten – in alle levensfasen en op alle levensterreinen.
Link
Balans
- Perspectief voor ieder kind.
Link
Beroepsverenigingen
NVP
- Nederlandse vereniging voor psychotherapie
Link
LVVP
- Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten
Link
VPeP
- Vereniging Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie
Link
VGCT
- Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve Therapieën
Link
NIP
- Nederlands Instituut van Psychologen
Link
EMDR
- Eye Movement Desensitization and Reprocessing
Link
GGZ
Kiezen in de GGZ
Vind een zorgaanbieder in de geestelijke gezondheidszorg
Link
ZorgkaartNederland
- Zoek, vind en waardeer Zorgaanbieders.
Link
KiesBeter.nl
- KiesBeter.nl wijst u de weg naar kwaliteitsinformatie over de zorg in Nederland.
Link
GGZ-richtlijnen
- GGZ-richtlijnen biedt u toegang tot de multidisciplinaire evidence based richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van patiënten met psychische stoornissen.
Link
Zorginstituut Nederland
- Het Zorginstituut ziet erop toe dat consumenten verzekerd zijn en blijven voor de Zvw en de AWBZ.
Link
Trimbos-instituut
- Het Trimbos-instituut zet zich in voor het verbeteren van de geestelijke gezondheid door het delen van kennis.
Link
De ggz laat zich horen!
- Informatie en inspiratie aan al die collega's die de teloorgang van hun vak met lede ogen aanzien.
Link
Tuchtcolleges voor de gezondheidszorg
- De Tuchtcolleges bewaken de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de gezondheidszorg.
Link
eiggenwijzer
- De eiggenwijzer is een database met meer dan 300 activiteiten en interventies die door (hoofdzakelijk) cliëntgestuurde organisaties in de ggz, verslavingszorg en maatschappelijke opvang worden ontwikkeld en aangeboden.
Link
Zorgvisie
- De brug tussen beleid en praktijk.
Link
GGZbeleid.nl
- Informatie over de beleidsontwikkelingen binnen de gezondheidszorg.
Link
Meld je zorg
- Meld je zorg is hét aanspreekpunt voor ggz-cliënten en familie met vragen en klachten over de ggz.
Link
NIVIL
- Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg.
Link
Christelijk georienteerde hulpverlening
IKZOEKCHRISTELIJKEHULP.NL
- Vind een christelijke hulpverlener bij u in de buurt
Link
N.C.K.T.
- Netwerk Christen Kinder Therapeuten
Link
Mindguide
- Mindguide is de jongerensite van Eleos
Link
Medisch
Thuisarts.nl
- Thuisarts.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie van uw huisarts over gezondheid en ziekte.
Link
Technisch
VECOZO
- Het portaal van VECOZO is bestemd voor ketenpartijen in de zorg die hun administratieve processen willen stroomlijnen en optimaliseren in een veilige omgeving.
Link
AGBcode
- Algemeen GegevensBeheer Zorgverleners
Link
DIS
- Het landelijke DBC-informatiesysteem DIS
Link
DBC-Onderhoud
- Inzicht in zorgprestaties
Link
SBV-Z
- SBV-Z vormt voor de zorgsector de toegangspoort tot de Beheervoorziening BSN (BVBSN)
Link

Contact met de Helper

Kolthofsingel 52
7602 EP Almelo
0546 825 933

contact@dehelper.nl

Klik hier voor onze overige contactgegevens.

Veelgestelde vragen

Heb ik een verwijsbrief nodig?

U hebt een verwijsbrief nodig van uw huisarts of (bij kinderen en jongeren) van de kinderarts, jeugdarts of een gemachtigde medewerker van de gemeente waar u woont.

Is er een wachtlijst?

Wanneer we u niet direct een afspraak kunnen bieden, hanteren wij een wachtlijst. Daarbij maken onderscheid tussen minderjarigen en volwassenen. Lees verder…

Hoe kan ik mij aanmelden?

U kunt zich via de website aanmelden na telefonisch overleg via telefoonnummer 0546-825933. Tijdens het telefonisch contact overleggen we uw reden van aanmelding en of ik u kan bieden wat u zoekt. Lees verder…

Vergoedt mijn verzekering de behandeling?

Uw behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering, al is het mogelijk dat de kosten van uw behandeling door uw zorgverzekeraar verrekend worden met uw eigen risico. Lees verder...

Wordt testonderzoek vergoed?

Testonderzoek wordt niet vergoed, tenzij het deel uit maakt van het diagnostisch traject voor het vaststellen van een diagnose ten behoeve van inzet van behandeling. Lees meer…

Ons kind is ook uitgenodigd voor het eerste gesprek, waarom is dat?

De Helper werkt graag zoveel mogelijk samen met ouders en kinderen. Thuis moeten ouders en kinderen er immers ook samen het beste van maken. Bovendien is het voor de behandelaren heel prettig en informatief om ouders en kinderen samen te zien en op die manier een indruk te krijgen van uw gezin.

Is het mogelijk om zonder ons kind naar het eerste gesprek te komen?

Ja, wanneer u liever zonder uw kind(eren) naar het eerste gesprek komt, dan heeft u daar ongetwijfeld een goede reden voor. U kunt dit bij het maken van de afspraak kenbaar maken.

Mijn ex-partner en ik zijn gescheiden. Toch moeten we samen naar het eerste gesprek komen. Waarom mogen we niet elk apart komen?

Kinderen hebben twee ouders. Zij hebben beiden invloed op de ontwikkeling van hun kind. We willen gescheiden ouders met ouderlijk gezag daarom graag tegelijkertijd spreken zodat we gezamenlijk tot een behandelplan kunnen komen. We realiseren ons dat zo'n gesprek voor ouders niet altijd gemakkelijk is, maar vinden het in het belang van kinderen om hun vader en moeder samen te spreken. Tijdens de intake spreken we af hoe beide ouders betrokken zullen worden bij de behandeling. Deze openheid garandeert dat ouders dezelfde informatie hebben en er geen onduidelijkheden ontstaan. Kinderen hebben meer baat bij de behandeling wanneer beide ouders zo goed mogelijk op één lijn zitten en achter de behandeldoelen staan. Voor het behalen van de behandeldoelen kan het nodig zijn dat de ouders samen op gesprek komen. Hiervoor zullen in goed overleg afspraken worden gemaakt met alle betrokkenen .

Ik weiger om met mijn ex-partner samen een gesprek te komen voeren ook al heeft hij of zij wel toestemming gegeven voor de behandeling. Mijn kind heeft echter wel dringend hulp nodig. Wat moet ik nu doen?

Kinderen profiteren veel meer van een behandeling als hun ouders in staat zijn om met elkaar over hun kind(eren) te communiceren. Wanneer de Helper bij de aanmelding inschat dat de situatie voor het kind zorgelijk is en het lukt ouders niet om samen naar het eerste gesprek te komen, kunnen we niet starten met de behandeling. U kunt gebruik maken van een mediator om eerst de onderlinge problemen op te lossen. Een enkele keer maken we een uitzondering op het beleid wanneer we aanvullende informatie hebben die erop wijst dat het schadelijk zou zijn voor het kind om geen behandeling te starten. Dit kan informatie zijn van de (huis/jeugd)arts, Veilig Thuis of de kinderrechter.

Ik wil graag mijn kind aanmelden bij de Helper maar mijn ex-partner wil daarvoor geen toestemming geven. Wat kan ik nu het beste doen?

Wanneer uw ex-partner het ouderlijk gezag over jullie kind(eren) heeft, is zijn/haar toestemming nodig om jullie kind(eren) te behandelen. Wij kunnen de aanmelding dus niet verwerken zonder de beide handtekeningen van de gezagdragende ouders. Dit is bepaald in de WGBo (de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst). Wanneer u zich ernstig zorgen maakt over uw kind, is het mogelijk om een advocaat in te schakelen die u kan helpen om via de rechter toestemming voor behandeling te krijgen. Hiermee wordt het gezag van uw ex-partner niet aangetast.

Als ik via de rechter toestemming voor een behandeling wil krijgen, wat moet ik dan doen?

U kunt hiervoor naar een advocaat gaan. Hij of zij stuurt meestal eerst een brief naar uw ex-partner met de vraag toestemming te geven. Als hij/zij deze toestemming niet geeft, kunt u de vraag voorleggen aan de rechter in een kort geding. Uw advocaat begeleidt u hierbij. De rechter zal beoordelen of  behandeling wenselijk is en kan dan vervangende toestemming voor de behandeling geven. Deze procedure neemt hooguit enkele weken in beslag.

Hoe weet ik of mijn ex-partner ouderlijk gezag heeft?

Wanneer u voorheen getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had, heeft uw ex-partner het ouderlijk gezag over uw kind(eren). Tenzij de rechter heeft bepaald dat hem of haar het ouderlijk gezag moest worden ontnomen. Een uitspraak hierover moet terug te vinden zijn in het echtscheidingsconvenant of in het gezagsregister. Een uittreksel daaruit kunt u opvragen bij de rechtbank in de gemeente waarin uw kind geboren is.

Mijn ex-partner en ik waren niet getrouwd en hadden geen geregistreerd partnerschap, heeft hij/zij dan wel ouderlijk gezag?

Als moeder krijgt u automatisch het ouderlijk gezag, als vader niet. Als u op het moment van de geboorte van uw kind niet getrouwd was, heeft de vader van het kind niet automatisch het ouderlijk gezag. Hij moet ten eerste het kind erkennen. Dit kan in het gemeentehuis van de plaats waar het kind geboren is. Daarna moet hij bij de rechtbank ouderlijk gezag aanvragen. Wanneer hij dit niet heeft gedaan, heeft hij geen ouderlijk gezag.