Sociaal domein

Als mens maken we deel uit van een groter geheel zoals het gezin, familie, vriendenkring, werk, of vereniging. Dit alles vormt het sociaal netwerk waarin u zich beweegt. Voor de één is dit groot en voor de ander is dit klein. Een te groot netwerk kan als vermoeiend ervaren worden, een te klein netwerk als eenzaam.

De generieke module 'Samenwerking en ondersteuning naasten van mensen met psychische problematiek' vormt een belangrijke stap in de erkenning van de rol die naasten hebben in het herstelproces van mensen met psychische problematiek. Psychische aandoeningen raken niet alleen de cliënt, maar ook zijn/haar naasten: partners, ouders, (volwassen) kinderen, vrienden, broers en zussen. Daarom is het belangrijk om in de zorg aandacht te hebben voor deze naasten, met hen samen te werken en hen waar nodig te ondersteunen.

Uitgangspunt van deze module is een systemische visie op psychische aandoeningen en een herstelgerichte visie op zorg. De samenwerking met naasten staat in dienst van het herstelproces van de cliënt. Zijn wensen staan centraal, evenals het behoud van zijn netwerken en de veerkracht van zijn naasten. Dit is een onderwerp van gesprek welke in iedere fase van de behandeling aan de orde kan komen. Uw voorkeur en wens is daarbij doorslaggevend voor de keuze die gemaakt wordt.

Voor de meeste mensen geldt dat een sociaal netwerk bijdraagt tot een goed gevoel. Om die reden willen we uw netwerk actief bij uw behandeling betrekken of wanneer deze voor uw gevoel te klein is, samen met u uitbreiden. We zullen hier aandacht voor hebben in uw behandeling als onderwerp van gesprek en u kunt hier ook zelf invulling aangeven met de E-health-module "Mijn sociale omgeving' van Therapieland.

Om u alvast op ideeën te brengen kunt u zich met onderstaande links kijken naar waar wat uw belangstelling heeft.

Avedan

Ondersteuning naar meer geluk, gezelligheid en rust.

Accres

Wijkcentra in Almelo, een plek om elkaar te ontmoeten

Activiteiten in Almelo

Voor elke gelegenheid een activiteit

Almelo voor elkaar

Hulp vragen of aanbieden

Almelo doet mee

Ben je sociaal denkend , betrokken om andere mensen te helpen participeren in onze maatschappij …..

Verzekering voor vrijwilligers

De gemeente heeft een verzekering voor aansprakelijkheid en ongevallen voor alle Almelose vrijwilligers: de VNG Vrijwilligersverzekering. 

Schuldhulpmaatje

Ondersteund door Stichting Armoedefonds

Contact met de Helper

Kolthofsingel 52
7602 EP Almelo
0546 825 933

contact@dehelper.nl

Klik hier voor onze overige contactgegevens.