Cliëntervaringen

Evaluatie van de bejegening, behandeling en doelen maakt standaard deel uit van uw behandeltraject. We vinden het belangrijk om van u te horen welke dingen in onze werkwijze hebben bij gedragen tot uw herstel en welke dingen niet. We willen daarvan leren zodat we het nog beter kunnen doen. Omdat we transparant willen zijn in hoe onze zorg en behandeling ervaren wordt, verwijzen we u naar ZorgkaartNederland waar u kunt lezen hoe anderen onze hulp ervaren hebben. We willen u ook vragen uw ervaring op ZorgkaartNederland te delen wanneer u bij ons in behandeling bent geweest.

Klik hier om kennis te nemen van de ervaring van anderen dan wel om uw ervaring te delen.

Bij Zorgkaart Nederland kunt u ons waarderen op:

  • Afspraken en bereikbaarheid
  • Effect van behandeling
  • Zijn de medewerkers goed met u omgegaan?
  • Heeft u voldoende informatie gekregen?
  • Is er goed naar u geluisterd?
  • Heeft u de accommodatie als prettig ervaren?

Uit de waardering tot nu toe blijkt dat de bereikbaarheid niet altijd als optimaal ervaren wordt. Dit komt omdat we tijdens de gesprekken de telefoon niet kunnen beantwoorden en u dan de voicemail krijgt. We hebben daarop onze telefonische bereikbaarheid uitgebreid naar vier ochtenden van 9 tot 12 uur. Daarbij doen we de inspanning om u dezelfde of de volgende dag terug te bellen wanneer u de voicemail heeft ingesproken.

Over 2023 is uw klanttevredenheid daarnaast ook gemeten met CQi-5.1. Bij het meten van de klanttevredenheid worden onderstaande onderwerpen structureel gemeten. Voor vier onderwerpen geldt dat een score gegeven kan worden tussen 1 en 5, waarbij 1 de minimale score aangeeft en 5 de maximale score. Het rapportcijfer is een score tussen 1 en 10. Onderstaand de gemiddelde scores van 2022:

Bejegening: 4,8 (op een schaal van 1 tot 5)
Informatie behandeling: 4,4  (op een schaal van 1 tot 5)
Samen beslissen: 4,7  (op een schaal van 1 tot 5)
Uitvoering behandeling: 4,4 (op een schaal van 1 tot 5)
Rapportcijfer: 8,5  (op een schaal van 1 tot 10)

Uw tevredenheid over de bejegening komt als hoogste naar voren. Tevens hebben we het goed gedaan om u bij het beslissingsproces te betrekken. Het informeren over de behandeling en de uitvoering ervaren waardeert u beide met een 4,4 (op een schaal van 1 tot 5). We zijn hier blij mee. Klik hier voor een overzicht van alle scores.

Contact met de Helper

Kolthofsingel 52
7602 EP Almelo
0546 825 933

contact@dehelper.nl

Klik hier voor onze overige contactgegevens.