Cliëntervaringen

Evaluatie van de bejegening, behandeling en doelen maakt standaard deel uit van uw behandeltraject. We vinden het belangrijk om van u te horen welke dingen in onze werkwijze hebben bij gedragen tot uw herstel en welke dingen niet. We willen daarvan leren zodat we het nog beter kunnen doen. Omdat we transparant willen zijn in hoe onze zorg en behandeling ervaren wordt, verwijzen we u naar ZorgkaartNederland waar u kunt lezen hoe anderen onze hulp ervaren hebben. We willen u ook vragen uw ervaring op ZorgkaartNederland te delen wanneer u bij ons in behandeling bent geweest.

Klik hier om kennis te nemen van de ervaring van anderen dan wel om uw ervaring te delen.

Bij Zorgkaart Nederland kunt u ons waarderen op:

  • Afspraken en bereikbaarheid
  • Effect van behandeling
  • Zijn de medewerkers goed met u omgegaan?
  • Heeft u voldoende informatie gekregen?
  • Is er goed naar u geluisterd?
  • Heeft u de accommodatie als prettig ervaren?

Uit de waardering tot nu toe blijkt dat de bereikbaarheid niet altijd als optimaal ervaren wordt. Dit komt omdat we tijdens de gesprekken de telefoon niet kunnen beantwoorden en u dan de voicemail krijgt. We hebben daarop onze telefonische bereikbaarheid uitgebreid naar vier ochtenden van 9 tot 12 uur. Daarbij doen we de inspanning om u dezelfde of de volgende dag terug te bellen wanneer u de voicemail heeft ingesproken.

Over 2022 is uw klanttevredenheid daarnaast ook gemeten met CQi-5.1. Bij het meten van de klanttevredenheid worden onderstaande onderwerpen structureel gemeten. Voor vier onderwerpen geldt dat een score gegeven kan worden tussen 1 en 5, waarbij 1 de minimale score aangeeft en 5 de maximale score. Het rapportcijfer is een score tussen 1 en 10. Onderstaand de gemiddelde scores van 2022:

Bejegening: 4,9 (op een schaal van 1 tot 5)
Informatie behandeling: 4,7  (op een schaal van 1 tot 5)
Samen beslissen: 4,7  (op een schaal van 1 tot 5)
Uitvoering behandeling: 4,5 (op een schaal van 1 tot 5)
Rapportcijfer: 8,8  (op een schaal van 1 tot 10)

Uw tevredenheid over de uitvoering van de behandeling komt als laagste score naar voren. Dit is niettemin hoger dan in 2021. Toen was het 4,4. Het samen beslissen is in 2021 gewaardeerd met een 4,0 en het rapportcijfer van 2021 op 8.4. De score voor de Bejegening was in 2021 een 4,8. In de CQi 5.1 is de subschaal Informatie behandeling nieuw, zodat we hier geen eerdere scores van hebben.
Uit analyse blijkt een terugkerend kritiekpunt het maximum van 10 behandelsessies in de basis GGZ. Dit verklaart waarom de score voor de uitvoering van behandeling relatief lager is. De score voor het samen beslissen is evident gestegen met 0,7 punt. Dit komt vooral omdat de vraag over het geïnformeerd zijn over cliëntorganisaties en patiëntvereniging uit deze schaal gehaald is. De waardering van dit item is nog steeds lager dan het gemiddelde van deze schaal. Dit is een terugkerend aandachtspunt wat lastig blijkt om een goede vorm voor te vinden. We zullen hier extra op inzetten. Het algeheel rapportcijfer is met 0,4 gestegen. Hier zijn we erg blij mee. Klik hier voor een overzicht van alle scores.

Contact met de Helper

Kolthofsingel 52
7602 EP Almelo
0546 825 933

contact@dehelper.nl

Klik hier voor onze overige contactgegevens.