Psychologenpraktijk

Cliëntervaringen

Evaluatie van de bejegening, behandeling en doelen maakt standaard deel uit van uw behandeltraject. We vinden het belangrijk om van u te horen welke dingen in onze werkwijze hebben bij gedragen tot uw herstel en welke dingen niet. We willen daarvan leren zodat we het nog beter kunnen doen. Omdat we transparant willen zijn in hoe onze zorg en behandeling ervaren wordt, verwijzen we u naar ZorgkaartNederland waar u kunt lezen hoe anderen onze hulp ervaren hebben. We willen u ook vragen uw ervaring op ZorgkaartNederland te delen wanneer u bij ons in behandeling bent geweest.

Klik hier om kennis te nemen van de ervaring van anderen dan wel om uw ervaring te delen.

Bij Zorgkaart Nederland kunt u ons waarderen op:

  • Afspraken en bereikbaarheid
  • Effect van behandeling
  • Zijn de medewerkers goed met u omgegaan?
  • Heeft u voldoende informatie gekregen?
  • Is er goed naar u geluisterd?
  • Heeft u de accommodatie als prettig ervaren?

Het is sinds kort dat we u als cliënt vragen om ons op deze site te beoordelen. Vandaar dat er nog relatief weinig waarderingen zijn. We hopen dat dit snel zal veranderen.

Uit de waardering tot nu toe blijkt dat de bereikbaarheid niet altijd als optimaal ervaren wordt. Dit komt omdat we tijdens de gesprekken de telefoon niet kunnen beantwoorden en u dan de voicemail krijgt. We hebben daarop onze telefonische bereikbaarheid uitgebreid naar iedere ochtend van 9 tot 12 uur. Daarbij doen we de inspanning om u dezelfde of de volgende dag terug te bellen wanneer u de voicemail heeft ingesproken.

Over 2018 is uw klanttevredenheid daarnaast ook gemeten met CQi-GGZ-VZ-Ambulant. Bij het meten van de klanttevredenheid worden onderstaande onderwerpen structureel gemeten. Voor elk onderwerp geldt dat een score gegeven kan worden tussen 1 en 5, waarbij 1 de minimale score aangeeft en 5 de maximale score. Onderstaand de gemiddelde scores van 2018:

Bejegening: 4,8
Uitvoering van de behandeling: 4,6
Samen beslissen: 4,2

Uw tevredenheid over het Samen beslissen komt als laagste score naar voren. Reden dat deze score lager uitvalt is dat we u bij het verstrekken van informatie niet altijd gewezen hebben op beschikbare patiëntenverenigingen passend bij uw diagnose. Wij zullen hier het komend jaar extra aandacht aan besteden.

Contact met de Helper

Kolthofsingel 52
7602 EP Almelo
0546 825 933

contact@dehelper.nl

Klik hier voor onze overige contactgegevens.