Wat we doen

Als praktijk bieden wij psychologische behandeling van Depressie, Angststoornissen, Dwangstoornissen, Persoonlijkheidsstoornissen, Psychotrauma (PTSS) en Hechtingsproblemen, in goede samenwerking met de huisartsen en andere zorginstanties in de regio. Afhankelijk van de ernst en geschiedenis van de klacht kan er sprake zijn van een kortdurende behandeling binnen de Generalistische Basis GGZ, of van een procesgerichte psychotherapie binnen de Gespecialiseerde GGZ.

Daarnaast bieden we Testonderzoek zoals IQ onderzoek, persoonlijkheidsonderzoek en onderzoek naar specifieke stoornissen zoals Adhd en Autisme. Aansluitend hierop kan behandeling plaatsvinden. Behandeling en psychologisch (test)onderzoek is zowel voor volwassenen als voor kinderen.

Behandelsetting

Binnen de geestelijke gezondheidszorg wordt onderscheid gemaakt tussen Jeugdzorg en Generalistische Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ voor volwassenen. Om voor behandeling in aanmerking te komen moet er sprake zijn van de DSM stoornis. Conform de gestelde richtlijnen van de LVVP voor volwassenen of kinderen, wordt een inschatting gemaakt of een behandeling binnen de Generalistisch Basis GGZ of Gespecialiseerde GGZ geïndiceerd is. Als onderscheid tussen beide geldt dat de problematiek complex moet zijn om voor behandeling in de Gespecialiseerde GGZ in aanmerking te kunnen komen. De indicaties worden met regelmaat binnen intervisieverband conform de richtlijnen van de LVVP getoetst.

Werkwijze

In het eerste gesprek wordt begonnen met uitleg over de werkwijze in de praktijk en welke dingen hierbij komen kijken. Bij aanmelding heeft u zich hierover op deze site geïnformeerd zodat we ook kunnen stilstaan bij gerichte vragen die u hierover heeft.

Psychologisch onderzoek

Psychologisch onderzoek bestaat uit gesprek, observatie en testonderzoek.

Methode van behandeling

Binnen zowel de Jeugdzorg als Generalistische Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ voor volwassenen kunnen verschillende behandelvormen ingezet worden. Binnen de Helper bieden we onderstaande behandelmethodieken.

Opleiding

De Helper biedt een opleidingsplaats voor de opleiding tot GZ-psycholoog. Dit is een twee jarige opleiding welke leidt tot basis registratie in het BIG register, na afronding van de universitaire opleiding psychologie of orthopedagogiek. Mw. M. Bussink, MSc  en mw. L. Goossen, MSc nemen binnen onze praktijk deel aan deze opleiding, in samenwerking met Karakter en Zorgaccent. Vanaf januari 2022 dragen we bij tot een derde opleidingsplaats in samenwerking met Carint Reggeland.

Binnen de praktijk zijn ook universitaire psychologen in opleiding werkzaam. Om hen de gelegenheid te bieden het vak goed te leren, kan u gevraagd worden of zij bij het gesprek of onderzoek aanwezig mogen zijn. Wij hopen op uw welwillendheid hierin.

Zorgpaden

Binnen de GGZ wordt er steeds meer gewerkt met zorgpaden. Een zorgpad kan worden gezien als de beschrijving van opeenvolgende stappen, beslismomenten en criteria in het zorgproces voor een patiëntengroep met een specifieke zorgvraag. Het is een concretisering van een zorgprogramma met als doel kwalitatieve en efficiënte zorgverlening te verzekeren. Het is een middel om een patiëntgericht programma op een systematische wijze te plannen en op te volgen. Binnen de Helper geven we ook invulling aan de uitvoering van zorgpaden en de ontwikkeling hiervan.

Contact met de Helper

Kolthofsingel 52
7602 EP Almelo
0546 825 933

contact@dehelper.nl

Klik hier voor onze overige contactgegevens.

Algemeen

Eerste gesprek

Echtscheidingsperikelen