De wachttijd is de tijd tussen aanmelden en het moment dat de eerste afspraak voor intake plaatsvindt. Waar u verzekerd bent heeft geen invloed op de wachtlijst. Bij de Helper is er na intake geen wachttijd voor behandeling. Dit betekent dat uw behandeling na intake meteen ingezet zal worden.

Wachttijd volwassenen 20 weken
Wachttijd kinderen en jeugd 3 weken

Wanneer de wachttijd langer wordt dan met u besproken, neemt u dan contact met ons op voor overleg. We zullen dan samen naar de mogelijkheden kijken. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u ook contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen). U hebt natuurlijk ook de mogelijkheid om te informeren bij collegae of zij u eerder een afspraak kunnen bieden. Andere collegae kunt u zoeken via de LVVP.

Als andere optie bieden we de mogelijkheid om tijdens uw wachttijd alvast aan de slag te gaan met E-health. Aan de hand van een internet module kunt u werken aan uw klachten. Als u wilt mag u hier ook direct mee beginnen. Om te starten vindt een inschattingsgesprek plaats en maken we gezamenlijk de keuze voor een te volgen module. We ondersteunen u hierbij met gerichte feedback welke u wekelijks van ons zult ontvangen. De module kan vervolgens eventueel geïntegreerd worden in de therapie wanneer deze van start zal gaan.

Wanneer u wachtende bent, blijft uw verwijzer/huisarts de persoon waar u op terug kunt vallen mocht u vragen of problemen hebben. Hier moet aan worden toegevoegd dat wanneer uw hulpvraag zo dringend is dat hulp niet uitgesteld kan worden, er sprake kan zijn van een crisissituatie. Wellicht is uw hulpvraag dan niet passend voor onze praktijk.